Verhalen achter de personen

Jan Westen ‑ Schrijfsels ‑ 1959‑07‑26 ‑‑ En Datte me....

En Datte me....

Waar de blanke top der duinen
   in het felle zonlicht gloeit,
Waar langs bleken en langs bruinen
   't water van de Noordzee vloeit,
Zingen ze in 't zand gezeten:
En datteme toffe jongens zijn,
   dat willen we weten.

Waar in 't bronsgroen eikenhout nog
   't nachtegaaltje zingt
En van Valkenburg tot Vaals toe
   't lied des leeuweriks klinkt,
Waar de hoorn des herders schalt,
   daar brullen ze verbeten:
En datteme toffe jongens zijn,
   dat willen we weten.

Zie de maan schijnt door de bomen,
   Makkers, maakt een wild geraas
Nu de Sint weer is gekomen
   Met suikergoed en speculaas
Zal hij ons niet licht vergeten
Want datteme toffe jongens zijn,
   dat willen we weten.

Quand tout renaît à l'espérance
   Aan Place Pigale, Champs Elysées
Op Col d'Aspin en Tour de France
   Daar zingen ze met de renners mee,
Wanneer die naar de finish zweten
En datteme toffe jongens zijn,
   dat willen we weten.

Am Brunnen vor dem Tore
   Komen de bussen aan,
Je kunt net aanstonds horen,
   Wie naar de Heimat gaan.
Ze hebben Schweinefleisch mit Sauerkraut gegeten;
En datteze toffe jongens zijn,
   dat willen ze weten.

Sul mare luciau
   in 't land van de spaghetti
Daar zie je z'al van ver
   met feestmuts en confetti
Maar boven alles uit
   klinken hun rauwe kreten:
Van datteze toffe jongens zijn,
   dat willen ze weten.

Als over vijf en twintig jaar
   z'elkaar nog steeds beminnen
En ze het zilv'ren paar
   befuiven kloek van zinnen
Dan is intussen veel
   vergeven en vergeten,
Maar datteze toffe jongens zijn,
   dat willen ze nog weten.

         Apeldoorn 26 juli 1959

Geen reacties