Verhalen achter de personen

Jan Westen ‑ Schrijfsels ‑ 1950‑10‑27 ‑‑ Assumpta est Maria

Assumpta est Maria

Als heden op 't Sint Pietersplein in luisterrijke pracht
De blanke hanol van Pius zeeg'nend wordt geheven,
En door Zijn woord tot dogma wordt verheven,
Wat heel de Christenheid reeds eeuwen heeft gedacht,

Dan zal als door een oceaangolf voortgedreven
Een jubelkreet van ongekende kracht
Zich deinend spoeden door het menselijk geslacht
Om Haar, Die ons tot Moeder werd gegeven.

Want boven martelaren, heiligen, profeten,
Als Dochter, Moedermaagd en Bruid gezeten
In 't hoge licht van Gods Drievuldigheid,
Mag Zij met recht de hoop der wereld heten,
Omdat, naar wij door Pius' woorden weten,
Maria werd gekroond in heel Haar menselijkheid.

27 oktober 1950

Geen reacties