Verhalen achter de personen

Jan Westen ‑ Schrijfsels ‑ 1950‑07‑10 ‑‑ Hoe ver is 't naar Bethlehem?

Hoe ver is 't naar Bethlehem?

      Uit het Engels naar Frances Chesterton

Hoe ver is 't naar Bethlehem?
   Niet zo heel ver?
Zullen we de stalk verlicht
   Zien door een ster?
Kunnen we het Kindje zien?
   Is het dan daar?
Mogen we naar binnen gaan
   Eventjes maar?
Staan de dieren er ook bij
   Os, ezel, schaap?
Zien we dan ook net als zij
   Jezus in slaap?
Wordt Het wakker als we zacht
   Strelen Zijn hand?
Weet 't dat we gekomen zijn
   Ver over land?
Vorsten brengen gaven mee;
   Wij hebben niet
Anders dan een lach, een traan
   En een simpel lied.
Om alle moede kinderen
   Weent Maria zo,
Want ze slapen allen mee
   Hier bij Hem in 't stro.
God zelf in Zijn Moeders arm,
   Kind'ren in een stal:
Slaap dan, wie gevonden heeft
   't Schoonste van al!

tussen 21 mei en 27 oktober 1950

Geen reacties