Verhalen achter de personen

Jan Westen ‑ Schrijfsels ‑ 1950‑04‑14 ‑‑ Lentelied

Lentelied

Als de lentelucht gaat geuren
   Boven bos en velden uit,
Als het groen in prille kleuren
   Weer aan struik en boom ontspruit,
Als na storm en regenvlagen
   Weer een beet're tijd gaat dagen,
Is het of met nieuwe kracht
   't Leven ons weer tegenlacht.

Als weer blij de vogels zingen
   In de gulden zonneschijn,
Blijken alledaagse dingen
   Plotseling weer nieuw te zijn,
Kunnen zelfs geringe zaken
   't Leven rijk en zinvol maken,
Wijken zorgen en verdriet
   Voor een simpel lentelied.

Lente, met uw milde zegen,
   Met uw schoongewaaide lucht,
Met uw bloei langs veld en wegen
   En der voog'len blij gerucht,
Lente, tijd van herbeginnen,
   Kom ook met uw gaven binnen
In ons harte, ons gemoed.
   Lente, Lente, wees gegroet!

14 Maart 1950

Geen reacties