Verhalen achter de personen

Jan Westen ‑ Schrijfsels ‑ 1949‑03 ‑‑ Voetgangersklacht

Voetgangersklacht

Verkeer, gij Moloch dezer tijden,
   U wil ik deze regels wijden
Uit naam van die nog op hun voeten
   Zich langs de weg bewegen moeten

Gij, aan uw snelle stuur gezeten,
   Kunt ons gemak'lijk slakken heten,
Maar d'oorzaak van uw grof verachten
   Zijn toch maar domme paardekrachten.

Er zijn in Bedum voorts veel wegen,
   Waarlangs geen voetpad is gelegen,
Wil dáár vooral U wat ontfermen
   En jaag ons niet steeds in de bermen.

Hoe stom gevaarlijk dit kan wezen
   Is onlangs duidelijk bewezen,
Toen iemand, van die berm gedrongen,
   Pardoes in 't water is gesprongen.

Misschien kan ooit de Raad besluiten
   Om van de straatbelasting duiten,
Daar was toch alles voor te zeggen,
   Voor ons wat "riepen" aan te leggen.

Tot zolang echter durf ik vragen:
   "Gedraag U in uw bus of wagen,
Wanneer gij ons hebt te passeren,
   Als nette en beschaafde heren!"

Maart 1949

(Verschenen in "De Bedumer" op 25 maart 1949)

Geen reacties