Verhalen achter de personen

Jan Westen ‑ Schrijfsels ‑ 1949‑03‑25 ‑‑ Al te goud is buurmans gek

Al te goud is buurmans gek

Ien Beêm, ien 't laand van klai en kloet'n,
Daor staot 'n gasfabriekje boet'n,
Zo kaand en hemmeld deur en deur,
Dat elk, dei 't spultje ais komt kiek'n
Zegt: "Paardie gasfabriek'n
Benied'n joe zo'n direkteur".

Oethoesters wazz'n dood verleeg'n
Wèl dat heur spultje ais zol veeg'n;
Zai kwamm'n om ien rout en smeer.
En dou 't nait lukte deur de kraande,
Dou kreeg'n z'onzent ien de maande;
Dou haar'n wie maor haalve meer.

Nou is ook 'n Daam nog wezen vraog'n,
Om daor ook wat te komen raog'n
En weer streek Beêm zukover 't haart.
As ale mensen joe zo priez'n
Den is 't ja stoer ze aof te wiez'n;
Nou heb'n wie nog daarde paart.

Maor as ie vraog'n naor mien main'n,
Den zeg ik: "'k Hol nait van zuks lain'n,
Nou scheld mie maor veur old en stief,
Al ken ze nog zo hendig schoon'n
En wol ie 't mie mit gold beloon'n,
Den lain 'k joe ook ja nait mien wief!"

25 Maart 1949

(Verschenen in "De Bedumer" & de "Ommelander Courant" op 1 april 1949)

Geen reacties