Verhalen achter de personen

Jan Westen ‑ Schrijfsels ‑ 1946‑11 ‑‑ Walfriduslied

Walfriduslied

Melodie: "Lied van lof en dank"

Zie uit uw hoge vrede
   Walfridus op ons neer,
Ons hart zingt met zijn bede
   U staam'lend lof en eer.
Bid voor land en volk,
   Wees ons aller tolk
O, Heil'ge Schutspatroon
   Daar voor Gods glorietroon.

Gij hebt dees' lage landen
   Geheiligd met uw bloed;
Leid met uw sterke handen
   Ons naar Gods eeuwig goed.
Bid voor enz..

Hoor ons thans blij gedenken
   Uw eer en sterke deugd,
Blijf steeds uw zegen schenken,
   Wees Bedum's roem en vreugd.
Bid voor enz.

November 1946

Geen reacties