Verhalen achter de personen

Jan Westen ‑ Schrijfsels ‑ 1946‑11 ‑‑ Bede aan St. Walfridus

Bede aan Walfridus

Melodie: "God groet u, zuiv're bloeme"

Walfridus, hoog verheven,
   Die draagt de martelkroon,
Omdat gij in uw leven
   Getuigd hebt voor Gods Zoon;
Wij komen U vereren
   Op blijde jubel-toon
En van uw voorbeeld leren,
   O, Heil'ge Schutspatroon.

Gij, die hier lange jaren
   Geleefd hebt en gewerkt
En tegen woeste baren
   De dijken hebt versterkt,
Wees onze hulp in 't strijden
   Help breken Satans macht,
De stormen dezer tijden
   Verwinnen door uw kracht.

Zie in dees lage landen
   Uw kleine schaar vergaard,
Die trouw uw heil'ge panden
   Door d'eeuwen heeft bewaard,
Wil Bedum's Kerk gedenken
   En leiden aan uw hand
Tot waar de zaal'gen wenken
   In 't eeuwig vaderland.

November 1946

Geen reacties