Verhalen achter de personen

Jan Westen ‑ Schrijfsels ‑ 1949‑04‑27 ‑‑ De Koningin Verjaart....

De Koningin Verjaart....

De Koningin verjaart:
   In stad en dorp daar zingen
De torens in de lentelucht
   Van feestelijke dingen
En bij der klokken fors geluid
Zingt Nederland zijn vreugde uit.

De Koningin verjaart:
   Langs straten, wegen, pleinen
Daar trekken vlag en wimpel speels
   Hun feestelijke lijnen
En ander 't wapp'rend rood-wit-blauw
Denkt Neêrland aan zijn eed van trouw.

De Koningin verjaart:
   Op duizenden gezichten,
Gefronst, verstrakt door ernst of leed
   Komt toch een glimlach lichten,
Want in het wit paleis Soestdijk
Weet Nederland zich schatten rijk.

De Koningin verjaart:
   Al lijkt de toekomst duister
De lente houdt beloften in
   Voor vole zomerluister
En over veel verschillen heen
Voelt Nederland zich werk'lijk één!

27 April 1949

_(Verschenen in "De Bedumer" op 29 april 1949)
(Verschenen in "Ons Noorden", "Overijsels Dagblad" & "Nieuw Noordhollands Dagblad" op 30 april 1949)__

Geen reacties